De Zaandijkersluis verbindt de polder Westzaan met het boezemwater de Zaan


Grotere kaart weergeven
Op deze kaart van Google maps kunt u de locatie van de Zaandijkersluis vinden. Niet bij de tag, maar als u inzoemt op de kaart ziet u café Vanouds Oost-Indië verschijnen.Daarnaast ligt, in het verlengde van de Zaandijker Sluissloot en het Hazepad, de sluis.
 

ten westen van de sluis

In het westen ligt de Westzanerpolder die zich uistrekt van Wormerveer (het Guisveld) tot Westzaan. Via de Reef en de Watering is het mogelijk de Westzanerpolder rond te varen.
Via de Weelsluis in Westzaan is de Nauernase Vaart bereikbaar. Dit kanaal staat in open verbinding met de Zaan, de Stierop, het Uitgeester- en Alkmaardermeer.
Aan de oostkant van de Westzanerpolder zijn de Papenpadsluis en Mallegatsluis; zij bieden toegang tot de Zaan.

noord, zuid en oost

Varend in noordelijke richting vanaf de sluis over de Zaan kan men het Wormer- en Jisperveld bereiken via de Poelsluis in Wormer. In dit gebied liggen de meertjes De Poel, Het Zwet en De Marken. Aan de oostzijde van dit poldergebied ligt de Jispersluis. Deze biedt toegang tot het Noord-Hollands kanaal. Over de Zaan naar het zuiden varend, bereikt men de grote sluis in Zaandam, de Wilhelminasluis. Deze biedt toegang tot de Voorzaan (met daarin de Hanenpadsluis om de Gouw en de Oostzanerpolder te bereiken), de Voorzaan komt uit op het Noordzeekanaal, de verbinding naar Amsterdam.

kaart

Op de sluis is een geplastificeerde kaart te koop waarop het vaargebied rond deze locatie is te zien. Op de achterzijde van de kaart staan de namen, telefoonnummers en openingstijden van de sluizen.