Nieuws van de sluis

NIEUWE MOTOR VOOR DE BRUG

Er is een nieuwe elektromotor in de brug geplaatst. De oude begon kuren te vertonen. Het voordeel van de nieuwe motor is dat hij afslaat als het brugdek gedaald is. Dat betekent dat de sluiswachter niet meer op de stopknop hoeft te drukken: altijd een moment om goed in de gaten te houden.
kade

KOFFIE OP MAANDAG

Elke maandagochtend drinken de sluiswachters koffie op de sluis. Het weekend besproken en nog een paar andere dingen. Meesterkoffiezetter is Willem Jongejans, zijn assistent Klaas Kuyt
koffie