Het gilde der sluiswachters

1996-2017
In 1996 werd, tijdens de renovatie van de sluis, een sluisgilde gevormd.
25 enthousiastelingen meldden zich aan om het proefjaar in te gaan. Het hoogheemraadschap was wel akkoord gegaan met niet bezoldigd sluispersoneel, maar had daaraan de voorwaarde verbonden dat na een jaar zou worden bekeken of vrijwilligers zo'n taak wel aankonden. Van die evaluatie is het nooit gekomen. Al na één seizoen werd duidelijk dat er belangstelling was voor het schutten en dat de amateursluiswachters heel goed in staat waren de verantwoordelijkheden te dragen. Het aantal boten dat door de sluis ging was nog gering: 216, maar het jaar daarop werden het er al 1008. Een topjaar beleefde de sluis in 2009 toen er 3163 boten geschut werden. In het totaal werden er in de jaren 1996-2015 ruim 38.000 boten geschut, ongeveer 2.000 per jaar. Bij het weer in gebruik nemen van de sluis werd voorzichtig gesteld dat we toch wel op 100 boten per seizoen konden rekenen. Die verwachting is ruimschoots overtroffen.
De leden van het gilde
Aris Bakker
Jan van den Berg
Hans Boekhoorn
Ernst Bolder
Ron van de Bos
Rob Bruyn
Piet Cordes
Mahmut Cevik
Ernst Deckers
Jan Duijvis
Guus Hendriks
Wim Hoogkamer
Pim Houthuijse
Frans Janssen
Dick de Jong
Willem Jongejans
Martin Kat
Jos Koedooder
Henk Kroes
Piet Kuiper
Klaas Kuijt
Jaap Molenaar
Dirk Nierop
Fred Niesten
Herman Olde
Luc Ooms
Govert Reijling
Rob Sluys
Peter Speelman
Rick Struik
Frans Teuthof
Rob Vet
Jaap Wezel
bestuur
Herman Olde (voorzitter)
Hans Boekhoorn (secretaris)
Jan van den Berg (penningmeester)
Jan Duijvis (evenementen)
Piet Kuiper (technische Zaken)
Luc Ooms (algemeen bestuurslid)


Wie belangstelling heeft voor het sluiswachterschap kan zich melden bij een van de bestuursleden.
Aspirant-sluiswachters lopen eerst een seizoen mee om te kijken of het werk hun bevalt.
Ook wordt bekeken of ze in de groep passen.
Na een jaar wordt toelating tot het gilde besproken.

home